Zakázkové měření na CT

Poskytujeme Vám zakázkové měření na unikátním multisenzorovém souřadnicovém stroji se senzorem pro počítačovou tomografii (CT) Werth TomoScope HV 500, který je díky technologii CT ideální pro nedestruktivní testování (NDT) dílů a výrobků s komplexním vyhodnocením měřené části. Uvedený měřicí přístroj obsahuje nejenom senzor pro počítačovou tomografii, ale i vysoce přesnou kontaktní sondu pro automatickou korekci dat k dosažení maximální možné přesnosti.

Technické specifikace přístroje

 • Max. urychlovací napětí zářiče: 300 kV
 • Max. výkon zářiče: 300 W   
 • Rozlišení detektoru: 2048 x 2048 pix.
 • Plocha detektoru: 400 x 400 mm
 • Maximální měřicí rozsah: D = 500 mm, L = 710 mm
 • Maximální váha měřeného dílu: 75 kg
 • Maximální měřicí odchylka CT snímače [MPE]: (4,5 + L/75) μm
 • Extra: Rastrová tomografie, ROI, skenovací doteková sonda…

Využití přístroje pro zakázkové měření

 • Komplexní rozměrová kontrola veškerých geometrií dle norem ISO 1101 nebo ASME 14.5
 • Měření vnitřních geometrií a nedosažitelných prvků – nedestruktivní měření (např. skryté hrany, nedotoky, vnitřní odchylky)
 • 3D-komparace nominálních a aktuálních dat jako 3D-zobrazení odchylek sítě bodů vůči CAD-modelu
 • Detekce a analýza materiálů, trhlin, dutin, vměstků, funkční analýzy, separace materiálů dle hustoty
 • Vytváření CAD-dat z měřené sítě bodů – reverzní inženýrství
 • Kombinace měření s výpočtovou tomografií a dalšími senzory v jedné měřicí sekvenci pomocí software WinWerth

Datový výstup

 • 2D rentgenové snímky (pixely)
 • 3D objemová grafika (voxely)
 • 3D mračna bodů, trojúhelníkové sítě (STL)
 • 3D podklady pro reverzní inženýrství  -> modely (STEP/IGES)
 • 2D, 3D výstupy, animace z vizualizačního software Avizo Fire (NDT analýza)

Video prezentace

user up