POROVNÁNÍ S CAD DATY

Porovnání aktuálních CT dat s nominálními CAD daty

 

 

DÍL: materiál : plast ( PC )

Rozměry cca 130 x 100 x 30

 

1)      Import nominálních CAD dat

Import nominálních CAD dat

 

2)      Import aktuálních dat (CT sken reálného dílu)

Import aktuálních dat (CT sken reálného dílu)

 

3) Vyrovnání dle požadavků (BestFit)

Vyrovnání dle požadavků (BestFit)

 

4)      Vypočet vzdáleností reálných ploch od nominálních

-        Barevná mapa odchylek ve zvolené toleranci

Barevná mapa odchylek ve zvolené toleranci


-        Odchylky konkrétních bodů

Odchylky konkrétních bodů


user up