Stěhování počítačového tomografu (CT) do společnosti PRIMA BILAVČÍK

Do našich nových laboratoří byl dne 5.12.2014 nainstalován unikátní měřicí přístroj Werth TomoScope HV 500 se senzorem pro počítačovou tomografii, který nikde jinde v  celé České republice, ani na Slovensku, Polsku a Rakousku nenajdete. Stěhování přístroje, který váží 14,5 t, nebylo vůbec jednoduché. Jeho cesta začala v německém městě Giessen, odkud ho k nám zaslal výrobce tohoto přístroje, společnost Werth Messtechnik GmbH. Jakmile k nám počítačový tomograf dorazil, tak poté se musel přemístit jeřábem před vjezd do nových laboratoří. Celé stěhování jeřábem zabralo téměř 2 hodiny, jelikož přípravy a uchycení stroje o hmotnosti 14,5 t vyžadovaly značné úsilí. Nicméně se vše zadařilo a poté se stroj pomocí vysokozdvižných vozíků dopravil až do zmíněných prostorů laboratoří, kde nově vzniká unikátní hi-technologické centrum pro počítačovou tomografii, které se bude otevírat v únoru roku 2015. Toto hi-technologické centrum pro počítačovou tomografii bude sloužit pro poradenství v oblasti počítačové tomografie, dále pro poskytování služeb na počítačovém tomografu a také pro zprostředkování prodeje takovéhoto zařízení. Samozřejmě zde budeme pořádat i odborné semináře a fórum uživatelů CT, z čehož bude plynout spolupráce mezi účastníky na výukové, uživatelské, vývojové, ale i vědecké úrovni.

Měřicí přístroj Werth TomoScope HV 500, který byl u nás nainstalován, poskytuje ty nejmodernější technologie z oblasti počítačové tomografie, které jsou v dnešní době dostupné. Jeho velkou výhodou je i regulovatelný výkon záření o hodnotě 300 kV, díky čemuž dokážeme pokrýt celé spektrum požadavků od průmyslových firem, které požadují rychlé a nedestruktivní testování hotových výrobků, dílů či jiných částí. Oproti standardním konvenčním měřicím přístrojům je tento měřicí přístroj až 100x rychlejší s mnohonásobně většími možnostmi analýzy materiálu.


Celou fotogalerii ze stěhování počítačového tomografu najdete na našem Facebooku.

Využití počítačové tomografu pro služby externího měření

  • Komplexní rozměrová kontrola veškerých geometrií dle norem ISO1101/ASME14.5
  • Měření vnitřních geometrií a nedosažitelných prvků - nedestruktivní měření (např. skryté hrany, nedotoky, vnitřní deviace)
  • 3D-komparace nominálních a aktuálních dat jako 3D-zobrazení odchylek sítě bodů vůči CAD-modelu
  • Detekce a analýza materiálů, trhlin, bublin, vměstků, separace materiálů dle hustoty
  • Vytváření CAD-dat z měřené sítě bodů - reverzní inženýrství
  • Kombinace měření s výpočtovou tomografií a dalšími senzory v jedné měřicí sekvenci pomocí software WinWerth

Video ze stěhování počítačového tomografu do společnosti PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

user up