Pozvánka na workshop WinWERTH 8.42

http://www.merici-pristroje.cz/files/ckeditor//NEWSLETTER/2018/workshop_WINWERTH_2018(1).jpg

Multi-senzorové souřadnicové měřicí stroje Werth mají dlouhou životnost (25 let není ničím neobvyklým) a jejich relativní pokles výkonnosti bývá často přehlížen. Přestože se jedná o nevýrobní prostředek, je vhodné přístroj pravidelně servisovat a aktualizovat programovou výbavu stroje. Bez pravidelných aktualizací stroj výrazně ztrácí na hodnotě a postrádá možnost užití moderních měřicích metod a možnosti softwaru (programování off-line s použitím importovaných CAD modelů, skenování atd.), které mohou nabídnout výrazné úspory.


 

 

 

user up