Pozvánka na ODBORNÝ WORKSHOP POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE Werth pro nedestruktivní testování (NDT) a 3D měření (CAI)

Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zveme na odborný workshop počítačové tomografie Werth pro nedestruktivní testování (NDT) a 3D měření (CAI), který se uskuteční 16.6.2016 ve školicím středisku PRIMA AKADEMIE
v Uherském Brodě.

Témata přednášek workshopu budou:
• HW/SW novinky pro TomoScope • excentrická ROI Tomografie • multispektrální tomografie
• vizualizační software Avizo Fire 9 • analýza skrytých vad, pórovitost • segmentace materiálů
• nový modul Avizo Inspect • srovnání nominální vs. aktuální data
• segmentace STL sítě • vyhodnocení řezů 3D-objemu

Počet účastníků je omezen. Prosíme o zaslání potvrzení účasti v nejbližším možném termínu, nejpozději do 20.5.2016, na adresu werth@primab.cz.
Workshop je zpoplatněn částkou 2000,- Kč / 75,- Eur za každého účastníka.

Těšíme na Vaši účast

user up