Patent Werth "Jednorázová kalibrace stupňů zvětšení pro CT"

V polovině roku 2015 byl udělen patent společnosti Werth Messtechnik GmbH. Tento patent chrání jednorázovou kvalifikaci (kalibraci) různých stupňů zvětšení pro souřadnicové měřicí stroje se senzorem pro počítačovým tomografickým snímačem. Také chrání autokorekci jak pro jediný dílec tak i a pro sérii dílců v kombinaci s jednorázovou kvalifikací (kalibrací).

Překlad: Rostislav Kadlčík, kadlcik@primab.cz

user up