Odborný seminář počítačové tomografie (CT) Werth

Ve školicím středisku PRIMA akademie společnosti PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. se dne 11.2.2015 konal odborný seminář počítačové tomografie (CT) Werth pro nedestruktivní testování (NDT) a 3D měření (CAI). Tímto seminářem jsme se snažili přiblížit účastníkům výhody počítačové tomografie (CT) a nedestruktivního testování (NDT), které se v dnešní době stává čím dám tím více populární z důvodu neinvazivní analýzy měřených dílů a částí.

Na uvedeném semináři krom našich odborníků na počítačovou tomografii přednášeli i odborníci za slovo vzatí přímo ze společnosti Werth, která je taktéž výrobcem námi vlastněného počítačového tomografu Werth TomoScope HV 500. Tato společnost je také lídrem v oblasti výrobců přesných přístrojů pro měření a metrologii.

Nedestruktivní testování (NDT) je široká skupina analytických technik užívaných v oblasti vědy a průmyslu k vyhodnocení materiálových vlastností komponentů nebo konstrukčních systémů, aniž by došlo k jejich poškození.  Pojmy jako Nedestruktivní Zkoušení NDT (Nondestructive examination), Nedestruktivní Inspekce NDI (Nondestructive inspection) a  Nedestruktivní Vyhodnocování NDE (Nondestructive evaluation), jsou taktéž často použity k označení této technologie. Vzhledem k tomu, že NDT trvale neovlivní kontrolovaný objekt, jedná se o velmi cennou techniku, která šetří nemalé finanční prostředky při kontrole výrobků, řešení problémů nebo výzkumu.  Nejčastější metodou NDT je počítačová tomografie a je využívána ve strojírenství, elektronice, stavebnictví, systémovém inženýrství, leteckém průmyslu, lékařství a umění.

Počítačem Podporovaná Inspekce je výkonný programový modul CAI, který umožní rychlé zpracování objemných dat počítačové tomografie. Snadné vyrovnání a vyhodnocení nasnímaných dat s podporou 3D-CAD i bez využití nominálních modelů.

O seminář byl velký zájem a účastnilo se ho několik firem a institucí skrze celé spektrum zaměření, ať už se jednalo o průmyslové výrobní podniky, nebo vysoké školy. Semináře podobného rázu budeme pořádat i nadále, kde je chceme spojit s fórem uživatelů CT. Fórum uživatelů CT bude hlavně sloužit pro sdělení vlastních zkušeností s počítačovou tomografií mezi uživateli a také pro sdělování novinek a nových trendů v počítačové tomografii.

Tímto bychom také chtěli poděkovat všem účastníkům tohoto odborného semináře o počítačové tomografii a těšíme se na další shledání s Vámi.

user up