Měření

ROZMĚROVÁ KONTROLA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

 

 

DÍL: materiál : plast ( PPA GF35 )

Rozměry cca 200 x 100 x 100

 

1)      CT sken a výsledná polygonální síť

-        Extrakce polygonálního modelu STL z objemových dat nasnímaných počítačovým tomografem

-        Příprava .STL pro měření v prostředí programu WInWerth

-        Zavedení souřadného systému dle výkresové dokumentace

 

CT sken a výsledná polygonální síť

 

2)      Segmentace a měření na STL

-        Segmentace sítě bodů do geometrických prvků

Segmentace sítě bodů do geometrických prvků


3)      Řez sítí bodů

-        Stanovení řezné roviny

 

Stanovení řezné roviny


Zobrazení kontury pro vyhodnocení


-        Rozměrová kontrola 2D řezu

Rozměrová kontrola 2D řezu


 

user up