Fórum uživatelů CT

Společnost PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. pořádá pro odborníky a své zákazníky odborné workshopy a semináře. Mezi tyto semináře a workshopy taktéž patří problematika počítačové tomografie (CT) v průmyslu a její praktické využití. Počítačová tomografie je v dnešní době velmi diskutovaná, hlavně její přednosti a přínos v metrologii, zvláště v měření výrobků a jejich nedestruktivního testování, které zaručuje komplexní analýzu měřené části včetně vnitřních vad atd.

Vzhledem k vysokému zájmu firem o počítačovou tomografii se naše společnost rozhodla založit fórum uživatelů CT, jehož úkolem je sbližovat jak uživatele počítačovým tomografů, tak i zájemce o počítačovou tomografii. Fórum cílí nejen na průmyslové podniky, ale také i na vzdělávací instituce jako jsou střední či vysoké školy, nebo i různé odborné sdružení, pro příklad třeba plastikářské nebo automobilové klastry.

Fórum CT slouží primárně pro sdělení svých vlastních zkušeností odborných členů a uživatelů mezi sebou, diskutování problematik současných i budoucích, projednávání možností počítačové tomografie a jejím využití v různých sférách průmyslu.  Fórum CT se také snaží sblížit firmy s vysokými a středními školami pro jejich budoucí spolupráci.

Členům fóra budou taktéž aktuálně poskytovány informace z oblasti počítačové tomografie pro co nejlepší přehled v této lukrativní oblasti. Pravidelně budou také pořádány odborné workshopy a semináře se zaměřením na počítačovou tomografii, kde budou členové přednostně zváni.

Pokud i Vy chcete patřit mezi členy Fóra uživatelů CT, neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.

user up